slovensky | english


Konferencia BOZP
Konferencia BOZP BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: EKONOMICKÉ ASPEKTY, LEGISLATÍVA, TRENDY A VÝZVY Kongres sa bude konať 26. – 27. apríla 2012 v hoteli Holiday Inn v Trnave.Okrem aktuálneho programu otvárame širokú diskusiu k viacerým problémov

© 2024 ZCPP