slovensky | english
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Ponuka služieb laboratória
Určovanie vlastnosti buničiny, papiera, lepenky a výrobkov z nich podľa noriem STN, ISO, EN, DIN alebo podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka

© 2023 ZCPP